strona główna                                         instr